Hướng dẫn thanh toán

Dưới đây là các hình thức thanh toán dịch vụ Ninh Bình Web cho khách hàng kham khảo. Quý khách hãy chọn hình thức thanh toán mà quý khách cảm thấy thuận tiện nhất.

Chuyển khoản ngân hàng

Chú ý: Khi chuyển khoản quý khách vui lòng ghi rõ tên đơn hàng hoặc họ tên người chuyển, hoặc tên dịch vụ đăng kí.

Chuyển khoản thế giới di động

Hướng dẫn: Quý khách ra cửa hàng Thế Giới Di Động gần nhất. Vào chỗ quầy thanh toán và yêu cầu tôi cần chuyển tiền cho người có thông tin trên. Mọi thông tin chi tiết cần được giải đáp. Quý khách liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn.

Chuyển khoản Viettel

Hướng dẫn: Quý khách ra cửa hàng VIETTEL gần nhất. Vào chỗ quầy thanh toán và yêu cầu tôi cần chuyển tiền cho người có thông tin trên. Mọi thông tin chi tiết cần được giải đáp. Quý khách liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn.