Chính sách cộng tác viên

Dành cho Cộng tác viên bán Theme

Bạn có thể chọn 1 trong 3 phương án sau dành riêng cho CTV của Ninh Bình Web. Áp dụng từ 15/5/2023.

Dành cho người giới thiệu làm web

Bạn có thể chọn 1 trong 3 phương án sau dành riêng cho CTV của Ninh Bình Web. Áp dụng từ 15/5/2023.